آدرس: ایران-تهران-بهارستان-خیابان شهید باهنر-پلاک 332

تلفن دفتر: ۹۸۲۱۵۶۳۸۷۶۲۱+
تلفن همراه: ۹۸۹۱۲۵۹۰۳۳۵۳+

کانال تلگرام 
@tkmeshkat

تویتر 
@tkmeshkat

اینستاگرام 
@tkmeshkat